Aug
6
Mon
Preseason Camp – Day 5
Aug 6 @ 1:00 pm – 9:00 pm
Aug
7
Tue
Preseason Camp – Day 5
Aug 7 @ 1:00 pm – 9:00 pm
Aug
8
Wed
Colorguard & Drumline Rehearsal
Aug 8 @ 9:00 am – 12:00 pm
Colorguard & Drumline Rehearsal
Aug 8 @ 9:00 am – 12:00 pm
BMB Rehearsal
Aug 8 @ 6:00 pm – 9:00 pm
Aug
9
Thu
Colorguard & Drumline Rehearsal
Aug 9 @ 9:00 am – 12:00 pm
BMB Rehearsal
Aug 9 @ 6:00 pm – 9:00 pm
Aug
10
Fri
Colorguard & Drumline Rehearsal
Aug 10 @ 9:00 am – 12:00 pm
BMB Rehearsal
Aug 10 @ 6:00 pm – 9:00 pm
Aug
11
Sat
BMB Rehearsal
Aug 11 @ 1:00 pm – 5:30 pm